28
Feb

Сключен договор за обществена поръчка

Сключен договор за обществена поръчка с предмет„Доставка и гаранционен сервиз на настолен апарат за измерване на плътност и вискозитет, предназначен за лаборатория към отдел ,,ГСМ”

Съобщение към поръчка: