Позиции

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ:

СЛУЖИТЕЛ, ЧИСТАЧ НА САМОЛЕТ Обявата е валидна до  18.09.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ТОВАРО РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ  Обявата е валидна до  29.09.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ТЕХНИК-МЕХАНИК КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

Обявата е валидна до  24.10.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Обявата е валидна до  24.10.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ШОФЬОР ТЕЖКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ – 12 И ПОВЕЧЕ ТОНА  Обявата е валидна до  26.08.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНДИВИДУАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ  Обявата е валидна до  22.08.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ  Обявата е валидна до  26.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ОБЩ РАБОТНИК/ПОДДРЪЖКА ПРЕДАЕРОГАРОВ ПЛОЩАД   Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ   Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ТОЙ И МАШИНЕН ОПЕРАТОР НА МИЯЧНА МАШИНА   Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ/СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ  Обявата е валидна до  26.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ТЕХНИК ЕЛ. СИСТЕМИ/СР.НАПРЕЖЕНИЕ Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

МОНТЬОР  Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА  Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ВОДОПРОВОДЧИК Обявата е валидна до  21.07.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНФОРМАТОР ПЪТНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕОбявата е валидна до  12.06.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОРОбявата е валидна до  28.05.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЧИСТАЧ НА САМОЛЕТ - СРОЧЕН ДОГОВОР ДО 31.10.2019Г. Обявата е валидна до  27.05.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ обявата е валидна до  10.05.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

КОНСУЛТАНТ ПРОДАВАЧ обявата е валидна до  16.04.2019.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ШОФЬОР СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ обявата е валидна до  10.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ВОДАЧ, ЕЛЕКТРОКАР И ДРУГА ПЕРОННА МЕХАНИЗАЦИЯ, ТОЙ И ТОВАРАЧ обявата е валидна до  05.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ШОФЬОР, АВТОБУС обявата е валидна до  08.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЕЛЕКТРОМЕХАНИК обявата е валидна до  08.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

АВТОМОНТЬОР - обявата е валидна до  08.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ШОФЬОР СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ, ПЪТНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ - обявата е валидна до  15.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА обявата е валидна до  10.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЧИСТАЧ НА САМОЛЕТ - обявата е валидна до  29.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА СГРАДИобявата е валидна до  27.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЕКСПЕР СТОКИ И ТОВАРИ - обявата е валидна до  12.04.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЕКСПЕДИТОР СТОКИ И ТОВАРИ - обявата е валидна до  29.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ЧИСТАЧ  ПРОИЗВОДСТВЕНИ  ПОМЕЩЕНИЯ - обявата е валидна до  20.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ОБЩ РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА ПРЕДАЕРОГАРОВ ПЛОЩАД  обявата е валидна до До 20.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ОБСЛУЖВАЩ АЕРОГАРА, КОЛИЧКАР  обявата е валидна до До 20.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ТЕХНИК - МЕХАНИК ПЪТНИЧЕСКИ РЪКАВ - обявата е валидна до До 22.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИобявата е валидна до До 14.03.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЪТРУДНИК ОХРАНАобявата е валидна до До 28.01.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ - обявата е валидна до До 28.01.2019 г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ПРОГРАМИСТ СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯобявата е валидна до 15.01.2019г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СПЕЦИАЛИСТ-ПРОДАЖБИ обявата е валидна до 09.11.2018г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЪТРУДНИК ОХРАНА В ДИРЕКЦИЯ „СИГУРНОСТ” -  обявата е валидна до 21.11.2018г.

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК - обявата е валидна до 15.06.2018

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ИНДИВИДУАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ - oбявата е валидна до 16.05.2018г. 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

СЛУЖИТЕЛ, ИЗДАВАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ БИЛЕТИ - oбявата е валидна до 11.05.2018г 

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ - обявата е валидна до 13.04.2018г

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :

 

ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК - обявата е валидна до 26.03.2018

Ако отговаряте на условията, може да кандидатствате от тук :