30
Jan

Протокол от работата на комисия

Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи за увеличаване площта за проверка на пътниците и техния ръчен багаж, ниво +5,25, Терминал 2, летище София”

Съобщение към поръчка: