23
Jan

Протокол 1 и 2 за обществена поръчка

Протокол 1 и 2 за обществена поръчка с предмет „Доставка и гаранционен сервиз на настолен апарат за измерване на плътност и вискозитет, предназначен за лаборатория към отдел ,,ГСМ”

Съобщение към поръчка: