10
Jan

Договори, относно обществена поръчка

Договори, относно обществена поръчка с наименование Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за 2018 г. , Застраховка "Злополука” на лицата в МПС за 2018 г.  и Застраховка “Автокаско” на  моторни превозни средства (МПС), собственост на “Летище София” ЕАД, както и на такива, собственост на ГД “ ГВА” и ползвани от “Летище София” ЕАД.

Съобщение към поръчка: