08
Jan

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет ,,Доставка и гаранционен сервиз на настолен апарат за измерване на плътност и вискозитет, предназначен за лаборатория към отдел ,,ГСМ”

Нов срок за получаване на оферти – 12.01.2018 г. /17:00/

Нов срок за отваряне на офертите – 15.01.2018 г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Летище София ЕАД, Терминал 1.

Съобщение към поръчка: