05
Jan

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни и инсталационни работи за увеличаване площта за проверка на пътниците и техния ръчен багаж, ниво +5,25, Терминал 2, летище София”

Срок за получаване на оферти – до 17.00 ч. на 16. 01.2018 г.

  Отваряне на оферти - от 14.00 ч. на 17.01.2018 г, Заседателна зала, Терминал 1, „Заминаващи   пътници”, административен етаж 2.   

Съобщение към поръчка: