15
Dec

Сключен договор

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София” ЕАД”

Съобщение към поръчка: