12
Dec

До всички заинтересовани лица

Покана за представяне на оферта за възлагане на поръчка с предмет: " Подмяна на подови покрития в обществен салон "Пристигане" - страна "земя", Терминал 1"