24
Oct

Сключен договор за обществена поръчка

Сключен договор за обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип”

Съобщение към поръчка: