16
Oct

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти за обществена поръчка с предмет Абонаментно обслужване на асансьори и ескалатори, както и относимата към тях апаратура, инсталирани на територията на ,,Летище София ЕАД, чрез събиране на оферти с обява.

 

Нов срок за получаване на оферти – 19.10.2017 г. /17:00 часа/

 

Отваряне на офертите – 20.10.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на ,,Летище София“ ЕАД, Терминал 1, Заминаващи пътници, административен етаж 2.

 

 

Съобщение към поръчка: