10
Oct

Сключен договор за обществена поръчка

Сключен договор за обществена поръчка с предмет:Абонаментно обслужване и

поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталирани на територията на летище София - Терминал 1,

склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, Терминал 2 и ВИП Аза срок от 8 (осем) месеца”

Съобщение към поръчка: