09
Oct

за удължаване срока за подаване на оферти за процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на Въздушен електропровод „Луна” 20 кV и мачтов трафопост 400 kVА”

 

СЪОБЩЕНИЕ

Срокът за подаване на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване на Въздушен електропровод „Луна” 20 кV и мачтов трафопост 400 kVА” на територията на „Летище София” ЕАД се удължава до 20.10.2017 г.