14
Sep

Публикуван протокол № 1/13.09.2017 г. от заседание на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на бариерно устройство – тежък тип”.

Публикуван протокол № 1/13.09.2017 г. от заседание на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Доставка на бариерно устройство – тежък тип”.

 

Съобщение към поръчка: