08
Sep

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет Претапициране на мека мебел за вип А на летище София

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА

Във връзка с публикувана обява с изх. № З-467/24.08.2017г.,  Информация до АОП с изх.№ 16748/24.08.2017г., публикувана под ID № 9067628 и Информация за удължаване на

първоначалния срок за получаване на оферти с изх.№ 100-17657/08.09.2017г., публикувана в портала към АОП под ID № 9068110 за събиране на оферти за избор на изпълнител

за  възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРЕТАПИЦИРАНЕ НА МЕКА МЕБЕЛ ЗА ВИП А НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ, И РЕНОВИРАНЕ И ПРЕТАПИЦИРАНЕ НА МЕБЕЛИ ЗА ВИП Б

НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ,  на основание чл. 110, ал. 1, т.2  от ЗОП се прекратява възлагането на горепосочената поръчка.

Съобщение към поръчка: