01
Sep

Покана

ПОКАНА

за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка:

"Ремонт на асфалтовата настилка в района на самолетна стоянка 90 пред ВИП А на Летище София"