Абонамент за електронен бюлетин / Subscribe to Newsletter

Съгласен съм да получавам месечен електронен бюлетин от Летище София , включващ новини,  промоции в търговските обекти на летището и друга полезна информация.

 

I agree to receive a monthly newsletter from Sofia Airport, including news,  promotions at the airport's commercial sites and other useful information.