29
Aug

Писмени разяснения съгласно чл.189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет ,,Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип”

Писмени разяснения съгласно чл.189 от ЗОП по условията на обществена поръчка с предмет ,,Доставка и монтаж на бариерно устройство – тежък тип”

Съобщение към поръчка: