21
Aug

Протокол 1

Протокол от работата на комисията за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване

Съобщение към поръчка: