30
May

До всички заинтересовани лица

Покана за събиране на оферти за изпълнение на общетсвена поръчка по реда на чл. 20. ал.4, т.3 от ЗОП с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на работен проект за обект за изграждане на Авторазтоварна станция с три разтоварни точки и тръбопроводна инсталация за свързване със съществуващата помпена станция за разтоварване на автоцистерни с авиационен керосин в складовата база  за ГСМ на летище София"