30
May

До всички заинтересовани лица

Покана за събиране на оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет " Извършване на строително-монтажни работи на пистата за излитане и кацане (ПИК) в района на мостовото съоръжение над река Искър"