29
May

Решение за класиране и избор на изпълнител,протоколи и доклад от комисия

Решение за класиране и избор на изпълнител,протоколи и доклад от комисия по обществена поръчка с предмет " Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване за проверка сигурност" по обособени позиции.