20
Mar

П О К А Н А до всички заинтересовани

П О К А Н А до всички заинтересовани за събиране на оферти за изпълнение на поръчка с предмет:

„Разделно събиране, извозване и последващо третиране на рециклируеми отпадъци от въздухоплавателните средства и търговските обекти, както и отпадъци от хартия, картон, стъкло и пластмаса от административните офиси, образувани на летище София”