06
Mar

До всички заинтересовани лица

Уважаеми господа,

За целите на пазарното проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  консумативи за по-долу изброената в приложения файл специализирана техника.