31
Aug

покана за техническа профилактика и ремонт на нагревател на апарат Koehler KLA-5-ТS/2.

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за техническа профилактика и ремонт на нагревател на апарат Koehler KLA-5-ТS/2 (Freezing Point Analyzer) ползван за определяне на точка на кристализация на авиационно гориво тип JET A-1.

  1. Кандидатите могат да предлагат оригинални, нерециклирани части от завода-производител.
  2. Плащане – до 7 работни дни от подписване на приемо-предавателен протокол без забележки и представена оригинална данъчна фактура.
  3. Място за изпълнение на поръчката: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 1, Химическа лаборатория - отдел „ГСМ”, към дирекция „Транспорт и ГСМ”.

Срокът за подаване на оферти е до 17:00ч. на 09. 09. 2016 г. Офертите се изпращат по факс: 02 945 90 51 и се адресират до Изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД