Мобилно приложение за смартфони информира пътуващите за техните права