04
Aug

Пазарно проучване относно доставка на резервни части и консумативи за специализирана снегопочистваща техника

ПОКАНА  ДО  ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

               УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

              За целите на пазарно проучване „Летище София” ЕАД, желае да получи и проучи Вашето писмено предложение за доставка на  резервни части и консумативи за специализирана снегопочистваща техника, изброени в приложения файл.