October 2013
Архив процедури по чл 290 от тз

Архив по чл. 290 от ТЗ

12
Oct

ТЕСТ УВЕДОМЛЕНИЕ 3

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет...

15
Oct

ТЕСТ УВЕДОМЛЕНИЕ 4

,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет...