April 2014
Архив процедури по зоп

Архив по ЗОП

29
Apr

Следгаранционно абонаментно обслужване на копирни машини

9028744

СЪОБЩЕНИЕ

„Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Следгаранционно абонаментно обслужване на копирни машини”, за период от две години на „Летище София” ЕАД.

Публичната покана е публикувана в РОП на АОП под № ID9028744

Валидна до: 13.05.2014 г. включително

17
Apr

Доставка и въвеждане в експлоатация на проходни електромагнитни детектори

9028443

СЪОБЩЕНИЕ
,,Летище София” ЕАД, в качеството си на Възложител, на основание чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки събира оферти за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на проходни електромагнитни детектори”. 

Поканата е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер ID9028443.