ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

„ЧИСТАЧ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ“

В ДИРЕКЦИЯ „ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ

КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД

 

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Извършва ежедневно почистване на обществените и стерилни зони, санитарни възли в пътническите терминали и постоянно следи за доброто им състояние;
 •  Извършва ежедневно почистване на санитарни помещения, обществени салони за пътници и гости на летище София, дограми, ламперии, треспи, остъкления, витрини, рекламни пана, иноксови повърхности, гранитни и други повърхности в терминалите на височина до 180 см. с необходимото оборудване и препарати;
 • Ежедневно следи за изразходването и зареждането с хигиенни консумативи и материали;
 • Спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност;
 • Участва в кризисни ситуации и аварийно-спасителни дейности;
 • Изпълнява и други разпореждания на прекия ръководител, съобразно длъжността.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Отговаря за изпълнението на горепосочените основни функции и задължения;
 • Носи отговорност за допуснати действия, насочени срещу сигурността на летище София, и своевременно информира оторизираните длъжностни лица и служби;
 • Спазва графика за работа и работно време;
 • Носи отговорност за техническата безопасност и правилата за здравословни и безопасни условия на труд, за нарушаване на технологичната и трудова дисциплина.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

Квалификационни изисквания:

 • Образование: средно;
 • Владеене на английски език: желателно;
 • Познания относно правилата и инструкциите за работа с различните препарати;
 • Познания относно начините на работа с почистващи уреди;
 • Професионален опит в дейностите по почистване.

 

Умения: оперативност, изпълнителност, способност за работа в екип.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:         

 • Възможност за работа в солидна компания в екип от професионалисти при добри условия;
 • Добро възнаграждение, включително допълнителни продобивки;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

 

 

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо най-късно до 21.07.2019. на адрес: гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1 или на e-mail адрес: [email protected].

 

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.