Характеристики

LAT/LONG: N 43° 25' 28'' E 28° 10' 51''

TWR: 121.125 Mhz

Летателна площадка „Балчик” притежава Удостоверение за експлоатационна годност №11 / 20.05.2013 г. и може да приеме въздухоплавателни средства, изпълняващи нетърговски полети, с максимално излетно тегло до 5 700 кг. Работното време е от изгрев до залез слънце. Летателната площадка се отличава с чисти подходи и благоприятни ветрове. Тя разполага с бетонна писта за излитане и кацане с дължина 2498 м и широчина 60 м. На разположение е хангар за паркиране на малки въздухоплавателни средства.