ТЕХНИК-МЕХАНИК КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ:

 

ТЕХНИК-МЕХАНИК КЛИМАТИЧНА, ВЕНТИЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА

В ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ”

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Контролира работата на инсталираните вентилационни, хладилни и климатични инсталации, съгласно действащите наредби и вътрешно ведомствени инструкции.
 • Поддържа вентилационните, хладилните и климатичните инсталации на територията  на дружеството.
 • Отстранява своевременно възникнали неизправности във комуникацията, управлението, ел. захранването на вентилационните, хладилните и климатичните инсталации, като отразява същите в оперативния дневник и уведомява прекия си ръководител.
 • Води дневник за предаване и приемане на смяната, като отразява състоянието на вентилационните, хладилните и климатичните инсталации.
 • Взема решения по технически проблеми и аварийни ситуации, като своевременно информира прекия си ръководител.

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Образование: средно-специално – КВОТ и/или КИПиА и/или хладилна техника и/или Автоматизация на производството и/или еквивалент.
 • Притежание на удостоверение за работа с фреони (документ за правоспособност (сертификат) по чл. 17б, ал. 1 от ЗЧАВ, издаден при условията на чл. 10, параграфи 3 – 5 и 7 на Регламент (ЕС) No 517/2014 и чл. 5, ал . 1 от наредбата по чл. 17, ал. 2 от ЗЧАВ.
 • Трудов стаж: 3 години - професионален опит в експлоатацията и поддръжката на вентилационни, хладилни и климатични инсталации (в други области на топло-енергетиката ще се счита за предимство в това число – КИПиА и / или  Автоматизация на производството ).
 • Много добро познаване  на устройството на видовете климатично-вентилационни инсталации и на принципа на действие на фреонови хладилни машини.
 • Познаване на нормативните актове, стандартите за монтаж и експлоатация на топло-енергийно оборудване в сгради; нормативните изисквания, свързани с охрана на труда, електробезопасността и противопожарната безопасност.
 • Практически опит при извършване на ремонтни работи по климатични инсталации.

За предимство ще се приеме:

 • Ползване на английски език (работно ниво).
 • Умения за работа с Microsoft Office и системи за енергиен мениджмънт.
 • Познания по нормативни актове в Гражданската авиация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Възможност за работа в солидна компания.
 • Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.
 • Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.
 • Отлични условия  за обучение и професионално развитие.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 30.06.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.