ТЕХНИК, МЕХАНИК БАГАЖНИ И ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

"ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: „ТЕХНИК, МЕХАНИК БАГАЖНИ И ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“

В ОТДЕЛ „ЛЕТИЩНИ ТЕХНОЛОГИИ“

ДИРЕКЦИЯ „ЛЕТИЩНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЛЕТИТЕ“

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

⦁ Отговаря за профилактиката, поддръжката и постоянната експлоатационна годност на системите за обработка на пътнически багажи, автоматичните врати, ролетни решетки и щори, високоскоростни автоматични врати, асансьори и ескалатори, оборудване за почистване на фасади.

⦁ Следи за техническото състояние на обслужваните системи и оказва съдействие на фирми за абонаментна поддръжка.

⦁ Отстранява своевременно възникнали неизправности в обслужваните системи, като информира преките си ръководители.

⦁ Отговаря за изправността и безопасността на обслужваните системи.

ИЗИСКВАНИЯ:

⦁ Образование: средно-специално (механотехника, електротехника,  автоматика).

⦁ Изисква се трета квалификационна група за електробезопасност, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 волта”. Периодичност за провеждане на обучение и изпит – през две години.

⦁ Познания в областта на електротехника, електроника, автоматика, хидравлика, механика, електрически машини и апарати.

⦁ Професионален опит при експлоатацията на подобни съоръжения - една година.

⦁ Ползване на английски език ще се счита за предимство.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

⦁ Възможност за работа в солидна компания.

⦁ Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

⦁ Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

⦁ Възможности за обучение и професионално развитие.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че Летище София е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 31.07.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.