ТАКСА ПАРКИНГ 2021 Г.

Решение № З-473/30.07.2021 г. за определяне размера на Такса за паркиране на въздухоплавателни средства на летище София за периода 01.10-31.12.2021 г. можете да видите ТУК