С велосипед

Ако велосипедът е предпочетеното средство за придвижване до Летище София, то в непосредствена близост до всеки от терминалите има стоянка за велосипеди. Използването на съоръжението не е обвързано със заплащане и е надлежно обозначено със знак за паркиране на велосипеди.

На Терминал 1 стоянката за велосипеди е разположена вдясно от входа на сграда „Заминаване“, а на Терминал 2 – фронтално срещу най-източния вход на „Заминаване“ (в съседство с метростанция „Летище София“).