Съставът

на отдела се състои от следните слот-координитори:

Димитър Чолаков – ръководител отдел – [email protected]

Павел Филчев – слот-координатор

Кирил Станоев – слот-координатор

Константин Костов – слот-координатор