Стая за молитва и медитация

Стаята за молитва и медитация се намира на Терминал 2, Ниво +1 в източното крило след граничен контрол - срещу изход C1.

Указателни табели, надлежно обозначени с текст и с изображение водят до помещението, в което се изпълняват духовни практики без значение от религия и вероизповедание.