СПЕЦИАЛИСТ КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИИ

" ЛЕТИЩЕ СОФИЯ " ЕАД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: СПЕЦИАЛИСТ КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИИ

ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ“

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

⦁ Изпълнява функциите и задачите по поддръжка, актуализиране и достъпност на Имотния регистър на Летище София.

⦁ Следи и поддържа актуалността на кадастралните и регулационни планове на м. Летищен комплекс – София.

⦁ Осъществява координация между летищните служби и всички държавни и общински организации, свързани с дейността.

⦁ Участва в изготвянето на необходимата документация за получаването на всички съгласувателни и разрешителни документи, свързани с дейността на Летище София.

⦁ Подготвя необходимата документация за извършване на сделки с недвижими имоти и земи на дружеството.

⦁ Изготвя кореспонденция, протоколи, документация и чертежи.

⦁ Следи за поддържането и съхраняването на хартиен и магнитен носител документация и чертежи, свързани с Летище София.

⦁ Организира и участва в изготвянето на доклади и становища  по проекти.

ИЗИСКВАНИЯ:

⦁ Образование: висше с профил геодезия, архитектура или друг инженер в областта на строителството.

⦁ Професионален опит в областта на проектирането и строителството - минимум 3 години.

⦁ Умение за работа с MS Office, графични приложения и електронни таблици.

⦁ Оперативност, експедитивност и способност за решаване на задачи при дефицит на време.

⦁ Отлични комуникативни умения за работа с външни и вътрешни партньори.

За предимство ще се приеме:

⦁ Свободно владеене на английски език (писмено и говоримо);

⦁ Завършени курсове за допълнителна техническа квалификация, свързана с нормативни документи,  проектиране и строителство.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

⦁ Възможност за работа в солидна компания.

⦁ Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

⦁ Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

⦁ Отлични условия  за обучение и професионално развитие.

⦁ Редовно работно време, утвърдено за компанията.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че „Летище София“ е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 26.06.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.