РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ В ТРАНСПОРТА И ВЪЗДУШНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ: РЪКОВОДИТЕЛ, ОТДЕЛ В ТРАНСПОРТА И ВЪЗДУШНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

В ОТДЕЛ „ЛЕТАТЕЛНО ПОЛЕ И ПРЕДАЕРОГАРОВИ ПЛОЩИ“

ДИРЕКЦИЯ „ПОДДРЪЖКА, СТОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ“

 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

⦁ Ръководи цялостната дейност по поддръжка на летателното поле и прилежащите територии.

⦁ Организира, разпределя и контролира работите в отдела по поддръжка и ремонт на летателно поле и предаерогарови площи  по част ниско строителство (ПИК, пътеки за рулиране, перон, пътни настилки, еластични огради, периметрови огради и др.), окосяване на тревни площи и познава в детайли Плана по снегопочистване.

⦁ Организира изготвянето на необходимата документация за получаване на всички съгласувателни и разрешителни документи в своята област, участва в контрола по проектиране и изпълнение на проекти, изготвя кореспонденция, протоколи, документация и чертежи свързани с ремонт, разширение,  реконструкция и развитие на Летище София.

⦁ Контролира изпълняването на инвеститорски контрол от страна на инженерите в отдела на обекти изпълнявани от външни организации, чиито задължения са описани в техните длъжностни характеристики.

⦁ Отговаря за техническото състояние и  експлоатация на числящата му се техника, икономично изразходване на ГСМ, резервни части, материали, гуми, както и правилното им отчитане.

⦁ Отговаря за правилните действия на работещите в отдела при почистване на районите от сняг и косене.

ИЗИСКВАНИЯ:

⦁ Образование: висше - строителен инженер специалност Транспортно строителство, ССС/ПГС или еквивалент.

⦁ Професионален опит в областта на транспортното строителство и съоръжения, поддръжка, ремонт и изграждане на транспортна инфраструктура - минимум 5 години.

⦁ Познаване на всички действащи наредби, както и актове и протоколи съставяни по време на строителство.

⦁ Практически опит при извършване на ремонт, изграждане и поддръжка на транспортна инфраструктура.

⦁ Познаване на нормативните изисквания, свързани с охрана на труда и противопожарната безопасност.

⦁ Умение за работа с MS Office.

⦁ За предимство ще се приемат познания по нормативните актове в Гражданската авиация.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

⦁ Възможност за работа в солидна компания.

⦁ Добро заплащане и мотивиращ социален пакет.

⦁ Работа в енергичен, сплотен и целенасочен екип от професионалисти.

⦁ Отлични условия  за професионално развитие.

⦁ Работно време на редовна смяна  (8.30 часа до 17.00 часа).

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания и вярвате, че Летище София е Вашето място за развитие, ще се радваме да обсъдим възможността да станете част от нашия екип. Можете да кандидатствате като изпратите актуална Автобиография на адрес: гр. София, бул. Христофор Колумб №1 или на e-mail: [email protected] в срок до 03.07.2020 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

Предоставените лични данни ще се съхраняват в срок до приключване на подбора, освен ако кандидатът не даде изричното си писмено съгласие личните данни да се обработват за целите на бъдещи процедури по подбор в „Летище София“ ЕАД.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.