Пътуване с деца

Специфични изисквания са в сила при пътуване на непридружени деца или при дете, придружавано от един родител (за деца се считат всички лица на възраст под 18 години). За вида на необходимите документи или друга информация в тази връзка ви препоръчваме да се обръщате към авиокомпанията превозвач.

Във връзка със зачестилите случаи на недопускане до международен полет на малолетни и непълнолетни български граждани, както и с цел по-добра информираност на пътуващите, молим,  посетете следния линк към информация публикувана от Главна дирекция „Гранична полиция“ за пътуващите в чужбина.  

В линка може да бъде открита информация за:

  • пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са само български граждани;

  • пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са български граждани и притежават и друго гражданство;

  • примерен текст на декларация, съдържаща съгласие;

  • случаи, когато не се изисква декларация за съгласие;

  • процедура по заверка на декларация за съгласие в чужбина.