Принципи и правила на работа

  • Регламент (ЕИО) 95/93 на Съвета от 18 януари 1993г.
  • Ръководство за координиране на слотоветена на ИАТА (Worldwide Slot Guidelines)
  • Ръководство за координиране на слотовете на EUACA (European Slot Guidelines)
  • SSIM - Standard Schedules Information Manual на ИАТА

От изключителна важност е Слот-координацията да изпълнява своята дейност по независим, неутрален и недискриминационен начин, спазвайки точно изискванията на Регламент (ЕИО) 95/93 на Съвета и Worldwide Slot Guidelines на IATA.