Преподавателски състав

Преподавателите на центъра са одобрени от ГД „ГВА”, поддържат ниво  на квалификация в съответствие с фирмените потребности и националните, европейски и международни стандарти.

Същите са преминали курсове на обучение за инструктори в международни авиационни учебни центрове – ICAO, IATA, ACI и др.