Предимства

Летище София е най-голямото международно летище в България, с добре развита мрежа от целогодишни въздушни линии  и обновена инфраструктура.

България е четирисезонна туристическа дестинация с нарастваща популярност. Научете повече за красотата, историята и културата на страната от туристическия портал www.bulgariatravel.org.

България запазва икономическа и политическа стабилност и предлага либерализиран достъп до пазари с над 560 млн. потребители. Привлекателни за чуждестранния инвеститор са най-ниският корпоративен данък в ЕС, облекченият данъчен режим, ниските оперативни разходи, квалифицираната работна ръка. Важни факти за икономиката на страната можете да прочетете на http://www.mi.government.bg.

Подробни факти за ползите да се инвестира в България можете да намерите на  www.investbg.government.bg