Получаване на багаж

Зоните за получаване на багаж са разположени непосредствено след пунктовете за паспортно-визов контрол. Проследете информацията на мониторите над багажните ленти, за да се ориентирате къде да очаквате багажа от вашия полет.

Уверете се, че полученият багаж е вашият.