Полезна информация

На телефон 112 можете да потърсите:

  • спешна медицинска помощ
  • помощ при аварии, катастрофи, бедствия
  • помощ при пожари, терористични актове
  • нарушаване на обществения ред

Когато сте в беда - 112 ВАШИЯТ SOS НОМЕР за спешни повиквания