Покана до всички заинтересовани лица за събиране на оферти за изпълнение на услуга: „Разделно събиране, извозване и последващо третиране на рециклируеми отпадъци от въздухоплавателните средства и търговските обекти, както и отпадъци от хартия, картон, стъ

Уважаеми дами и господа, уведомяваме ви, че СОФ Кънект АД събира оферти за изпълнение на услуга: „Разделно събиране, извозване и последващо третиране на рециклируеми отпадъци от въздухоплавателните средства и търговските обекти, както и отпадъци от хартия, картон, стъкло и пластмаса от административните офиси на летище София“. В случай, че това съобщени представлява интерес за Вас, моля разгледайте приложените документи.

Оферти се подават в срок не по-късно от 16.00 часа на петия работен ден от датата на публикуване на поканата.

Покана

Техническо задание

Форма за ценово предложение

Форма за оферта