Паспортен контрол

Всички пристигащи пътници преминават през пунктовете за паспортно-визов контрол.

На Терминал 2 са разположени също 4 гишета за електронна гранична проверка, които могат да се ползват от граждани на ЕС, притежаващи паспорт с биометрични данни.

Препоръчваме предварително запознаване с паспортно-визовите изисквания за влизане и престой в Република България.