Партньорство

Водещ приоритет за нас е да разбираме нуждите на своите партньори, да прилагаме индивидуален подход и да предлагаме подходящи и гъвкави решения за развитие на съвместните бизнес идеи и стратегии. Нашата широка платформа за Маркетингова подкрепа е отворена към всички авиокомпании, допринасящи за развитието на трафика от и до Летище София – както нови, така и действащи.

Всяка наша инициатива се подкрепя от нашите надеждни партньори в сферата на туризма.

Споделете своите идеи с нас:

[email protected]