Опаковане на багаж

Летище София предлага на своите клиенти услугата пакетиране на багажи. Чрез нея целия Ви куфар е абсолютно защитен от наранявания или замърсяване.

Багажът се опакова с прозрачно фолио, което е достатъчно леко и едновременно издържливо. Услугата се предоставя от външна фирма.

Машините са разположени в обществените зони на салони „Заминаващи” на Терминал 1 и Терминал 2.

Цени

  • Опаковане на 1 куфар – 12,00 лв.
  • Опаковане на 1 голям куфар – 22,00 лв.
  • Претегляне на 1 куфар – 1,00 лв.