Слот-координацията на Летище София представлява отдел, подчинен на Изпълнителния директор и на Съвета на директорите на летището, който отговаря за координирането на слотовете. Отделът е създаден в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. Летище София е летище управлявано по график – Ниво 2. Летище София ЕАД членува в Асоциацията на слот-координаторите от държавите членки на Европейския съюз – EUACA (European Airport Coordinators Association). Базата данни със слотовете на Летище София преставлява част от общата база данни на координираните летища в Европейския съюз, поддържана от EUACА.

Всеки оператор трябва да изпраща заявка за разписание в SMA(SCR) или GCR формат.