Слот-координацията на "СОФ Кънект" АД представлява отдел, който отговаря за координирането на слотовете на летище София. Отделът е създаден в съответствие с изискванията на Регламент (ЕИО) 95/93 на Съвета от 18 януари 1993 г. Летище София е летище управлявано по график – Ниво 2. "СОФ Кънект" АД членува в Асоциацията на слот-координаторите от държавите членки на Европейския съюз – EUACA (European Airport Coordinators Association). Базата данни със слотовете на Летище София преставлява част от общата база данни на координираните летища в Европейския съюз, поддържана от EUACА.

Всеки оператор трябва да изпраща заявка за разписание в SMA(SCR) или GCR формат.